+31 (0)73 543 1234

Milieu

Milieubewust

REA houdt rekening met het milieu. Productiemiddelen zijn energiezuinig of worden daarop aangepast. Kunststof restmateriaal wordt tot een minimum beperkt en gescheiden verzameld. Reststoffen worden gerecycled en gebruikt voor andere kunststof producten. Ter voorkoming van kleurverschillen, verwerkt REA uitsluitend nieuw kunststof materiaal. Aangezien de opslagsystemen een duurzame toepassing hebben, kan het kappen van tropisch oerwoud achterwege blijven en wordt het milieu voor dat deel gespaard.

REACH

Niemand kan zich onttrekken aan de gevolgen van nieuwe wetgeving omtrent de toepassing van
chemicaliën: REACH. (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën). Kort gezegd is het de bedoeling van REACH om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen door de kennis over de gevaren van chemische stoffen te vergroten en de juiste risicobeoordelingen voor het gebruik van deze stoffen toe te passen.
REA als producent alsmede de opslagsystemen van REA beantwoorden aan de wetgeving en verplichtingen volgens REACH.