+31 (0)73 543 1234

HACCP

HACCP oznacza Hazard Analysis Critical  Control Points.
W wolnym tłumaczeniu oznacza to: przeprowadzenie analizy punktów krytycznych, zwłaszcza w zakresie higieny, na które należy zwrócić dodatkową uwagę. Przy zastosowaniu HACCP w zakładach przetwórstwa spożywczego sprawdza się cały proces produkcji pod kątem ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Zagrożenia te są określane w ramach HACCP, po to by związane z nimi ryzyko mogło być kontrolowane.

Przepisy HACCP

Materiał syntetyczny wykorzystywany w systemach REA jest dobry i łatwy w czyszczeniu oraz nie ulega korozji. Dzięki temu plastikowe systemy do przechowywania firmy REA doskonale odpowiadają przepisom HACCP. Jeżeli przedsiębiorstwo przetwórstwa spożywczego przestrzega przepisów dotyczących czyszczenia systemów REA oraz stosuje je, wówczas spełnia wymogi HACCP w tym zakresie.