+31 (0)73 543 1234

Środowisko naturalne

Świadomość środowiskowa

REA dba o środowisko naturalne. Środki produkcji są energooszczędne lub są w tym celu dostosowane. Resztki materiałów z tworzywa sztucznego są ograniczone do minimum i segregowane. Są one poddawane recyklingowi i wykorzystywane do innych produktów syntetycznych. Aby uniknąć powstawania różnic w kolorach, REA przetwarza wyłącznie nowy materiał z tworzyw sztucznych. Ponieważ systemy do przechowywania mają trwałe zastosowanie, można ograniczyć wycinanie lasów tropikalnych, a zatem częściowo uratować środowisko naturalne.

REACH

Nikt nie może uciec przed skutkami nowego prawa dotyczącego stosowania substancji chemicznych: REACH. (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) Krótko mówiąc, celem systemu REACH jest lepsza ochrona zdrowia człowieka i środowiska naturalnego dzięki zwiększeniu wiedzy na temat znajomości zagrożeń wynikających ze stosowania substancji chemicznych oraz zastosowaniu odpowiednich kryteriów oceny zagrożeń związanych z używaniem danych chemikaliów. REA jako producent oraz systemy składowania firmy REA spełniają tym samym wymogi prawne oraz zobowiązania wynikające z sytemu REACH.