+31 (0)73 543 1234

Izba Handlowa
REA Plastic Storage Systems jest nazwą handlową spółki REA Industrie en Handelsonderneming B.V.
REA Industrie en Handelsonderneming BV jest wpisana w Izbie Handlowej pod numerem 16042784 w ‘s-Hertogenbosch.

Treść
Informacje udzielone przez spółkę REA Industrie en Handelsonderneming B.V. mogą być uznane jako wiarygodne, jednak nie gwarantuje się, że są właściwe i pełne. Udzielone informacje stanowią jedynie wskazówkę i w każdej chwili mogą ulec zmianie bez dalszego powiadomienia.

Odpowiedzialność prawna
Udzielone informacje nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń. REA Industrie en Handelsonderneming B.V. nie może zagwarantować bezbłędnego funkcjonowania strony internetowej. REA Industrie en Handelsonderneming B.V. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść niniejszej strony (niniejszych stron) ani udzielonych na nich informacji. REA Industrie en Handelsonderneming B.V. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść stron, które nie są utrzymywane przez spółkę REA Industrie en Handelsonderneming B.V. oraz do których one odsyłają, ani tych, które odsyłają do stron(y) REA Industrie en Handelsonderneming B.V.

Odpowiedzialność
Odbiorca informacji ponosi odpowiedzialność za ich wybór i wykorzystanie. Informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie przez odbiorcę. Odbiorcy nie wolno przekazywać, powielać, przetwarzać ani rozpowszechniać informacji. Odbiorca jest zobowiązany do przestrzegania wskazówek spółki REA Industrie en Handelsonderneming B.V., dotyczących korzystania z informacji. Treści niniejszej strony internetowej nie wolno przenosić; wszelkie prawa autorskie, również te określone w art. 15 Ustawy o prawie autorskim, są zastrzeżone. Zastosowanie ma prawo holenderskie.